KOV 2021

Tartus vali Heiki Lill, vali 453!

 

Olen alati unistanud poliitilisest süsteemist, kus linna ja riigi otsuste vastuvõtmise piir ei lähe opositsioon-koalitsioon joonelt. Nii linna kui ka riigi valitsemisel tuleb tõsiselt kaaluda kõiki elukeskkonda edendavaid ideid ja parimad neist ka teoks teha!

 

 

Demokraatia ei tähenda ainult iga nelja aasta tagant valimiskasti juures käimist. Nii harva rahva arvamuse küsimine tähendab sisuliselt rahva arvamusega mitte arvestamist. Leian, et nii Tartus kui ka Eestis tervikuna on tarvilik küsida elanike arvamust suuremate ettevõtmiste või muudatuste läbiviimiseks.

Rohepööre ei ole midagi hirmutavat. On täiesti normaalne, et tehnika ja tehnoloogia arenedes võetakse kasutusele loodust vähem reostavad seadmed. Tartul on võimalus pöörata see enda kasuks! Olla teenäitaja rohelise energia kasutuselevõtus! Mis oleks, kui rajame Tartusse energiasalvestusjaama, mis tagab linnale energiajulgeoleku, stabiliseerib elektrihinna ning annab linnakodanikule ka dividenditulu?

Loe lähemalt 24. septembri Tartu Postimehest.

 

  1. Toome Tartusse rahvaküsitluse ja rahvaalgatuse!
  2. Tartu jääb roheliseks linnaks! Säilitame Tartu rohelise linnapildi ja edendame säästlikku mõtteviisi.
  3. Elektri hinna stabiliseerimiseks rajame energiasalvestusjaama!