Pentus-Rosimannus sobib Euroopa Kontrollikotta nagu rusikas silmaauku!

Mõni nädal tagasi tegin hulga õunamahla. Ja nagu ikka üsna rutiinse töö juures saavad mõtted vabalt lennata. Arutasin iseendaga (sest kes see veel nii hea vestluspartner on, kui ise?) hetkeolukorda poliitikas ja järsku tabas mind heureka moment!

Nimelt oli just pisikese tormi põhjustanud valitsuse otsus, et Eestit peaks Euroopa Kontrollkojas esindama Keit Pentus-Rosimannus. Otsus Pentus-Rosimannus Kontrollkotta saata ei olnud valitsuse ühtne seisukoht, Isamaa erakond oli sellele vastu. Ja see selle tormi veeklaasis põhjustaski. Erinevad arvamused valitsuse sees ja nurinad protsessi üle muudkui keesid. Küll heideti Pentus-Rosimannusele ette tema minevikku, küll kiideti tema hakkamasaamist rahandusministrina. Poolt ja vastuargumente jagub igale maitsele. Tuleb tunnistada, et ka mina olin mõtetes tema saatmise vastu. Kuni pilve vahelt paistis viimaks päikesekiir ka minu näkku ning sain aru, kui valedel arusaamadele olin ma oma arvamuse toetanud!

Reaalsuses ei ole Eestil hetkel ideaalsemat kandidaati Euroopa Liidu Kontrollkotta saatmiseks kui seda on Keit Pentus-Rosimannus! Päriselt!

Kohe selgita, miks on hetkel rahandusministri ametit pidav Keit parim kandidaat Eestist.

Inimene omandab teadmisi kahel viisil – ise läbi elades ja teiste kogemustest õppides.

Paljud vanemad inimesed kindlasti mäletavad nõukogude aega. Ka mina mäletan, kuigi mitte palju. Kuid olles vestelnud palju tolle aja inimestega olen aru saanud, et kõik, mis kolhoosides-sohvoosides oli, seda püüti ka varastada. Mulle on mitmeid kordi räägitud, kuidas erinevates kolhoosides pandi laojuhatajaks (või mõne muu vara üle järelevalvet pidavaks isikuks) mõni varem süüdi mõistetud ja vangis olnud isik. Soovitavalt varastamise eest. Miks? Aga sellepärast, et tema hoidis kõik asjad parlanksis. Laos polnud puudujääke ja polnud ka ülejääke. Kõik oli täpselt nii, nagu pidi. Vähemasti paberil. Sest vastasel korral oleks see isik saanud kohe kohtu poolt vastu näppe ja lauluga vangilaagrisse tagasi läinud.

Tulles tagasi Keit Pentus-Rosimannuse juurde siis kindlasti mäletavad paljud AutoRollot ja sellega kaasas käinud lõputuna näinud kohtuvaidlust. Kohtuvaidlust, milles selgus, et autorollotati otse riigikogu saalist. Seda kõike hoolimata sellest, et vanahärrast firma omanik oli ise tõvevoodis haiglas.

Kes selles protsessis jäi puhtaks? Ah? Kes oli see kavalpea, kes suutis kõik ära hanitada? Kes teab kuidas asjad käivad? Nii paberil, kohtus kui ka reaalelus?

Kes suutis ministrina esitada iseennast Kontrollkotta? Sooritades vägitüki, mis on omane ainult parun von Münchhausenile – tõsta iseennast ja hobust patsi pidi soost välja! Ikka Keit Pentus-Rosimannus! Esitada iseennast rahandusministrina kandidaadiks, olemata seejuures rahandusminister! Mitte keegi muu. Ja jäädes selle juures puhtaks poisiks!

Kelle kandidatuur suudeti Euroopa Liitu ära enne, kui valitus suutis selle kandidatuuri vaidluse lahendada? Ikka Pentus-Rosimannus!

Euroopa Kontrollkoda on institutsioon, mis kontrollib Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamist. Ehk teostab järelevalvet.

Ei ole mõtet saata Kontrollkotta inimest, kes ei saa aru, kuidas käib korralik hanitamine ja nihverdamine. No ei ole! Sinna tuleb saata ikkagi see, kes teab süsteeme ja protsessidega manipuleerimist.

Ainuke puudus, mis Eesti kandidaadil nüüd on, on ehk see, et Keit Pentus-Rosimannusel puudub kinniistumise kogemus. Aga antud juhul kaalub teadmiste rohkus selle väikese vea tugevalt üles. Ja selle väikese puuduse saab tasandada asjaosalise külastusvisiidiga näiteks Tallinna Vanglasse. Noh, et tingimused selged oleksid…